نوامبر 4, 2021

وضعیت حج تمتع و حج عمره در سال 1400

وضعیت حج تمتع و حج عمره در سال 1400 با شیوع بیماری کرونا و اعلام قرنطینه عمومی در سراسر جهان بسیاری از فعالیت های جمعی به […]
آگوست 22, 2019
مناسک حج عمره

مناسک حج عمره

حج به سه روش حج تمتع، حج قرآن و افراد و مناسک حج عمره انجام می شود. حج قرآن و حج افراد فقط بر کسانی که […]
آگوست 21, 2019
مناسک حج عمره در اهل سنت

مناسک حج عمره در اهل سنت

مناسک حج عمره در اهل سنت مشابه مناسک حج تمتع می باشد.تفاوت آنها درتعداد اعمال وزمان برگزاری آن می باشد. در حج عمره اعمال کمتری نسبت […]
آگوست 20, 2019
مناسک حج تمتع اهل سنت

مناسک حج تمتع اهل سنت

مناسک حج تمتع اهل سنت  همانند مراسم اهل تشیع میباشد. حج، یکی از اعتقادات مسلمانان میباشد و تمامی مسلمانان از هر مذهب وقومیتی آن راباور دارند. […]

تماس بگیرید