فوریه 23, 2021
خرید فیش حج

تفاوت حج تمتع و عمره

در خرید و فروش فیش حج دو اسم به گوش میرسد، حج تمتع و حج عمره مفرده اما تفاوت حج تمتع و عمره چیست؟ این دو حج […]
مارس 9, 2021
خرید فیش حج

شرایط وجوب حج و خرید فیش حج

شرایط وجوب حج و خرید فیش حج چیست؟ در چه شرایطی حج بر مسلمان واجب است؟ سفر حج و طواف خانه خدا آرزوی هر مسلمانی است. […]

تماس بگیرید