نوامبر 4, 2021

وضعیت حج تمتع و حج عمره در سال 1400

وضعیت حج تمتع و حج عمره در سال 1400 با شیوع بیماری کرونا و اعلام قرنطینه عمومی در سراسر جهان بسیاری از فعالیت های جمعی به […]

تماس بگیرید