دسامبر 7, 2020
فیش حج

فیش حج

فیش حج چیست ؟ فیش واریزی بانکی که می تواند فیش هر بانکی اعم از ملت یا ملی باشد را فیش حج می گویند . فیش […]

تماس بگیرید